วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

วัสดุและเครื่องมือสำหรับงานออกแบบ
การสร้างสรรค์งานให้ได้คุณภาพ มีความสวยงามเกิดประสิทธิผลสมตามเจตนารมณ์ของงานออกแบบ ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ หรือความเจนจัดของนักออกแบบหรือศิลปินผู้เขียนภาพเท่านั้น งานแต่ละชิ้นกว่าจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์หลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนที่ผู้ผลิตผลงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่กำหนดหรือเลือกใช้วัสดุ ให้ได้อย่างเหมาะสม *วัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นที่นักสร้างสรรค์ควรรู้จักและสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่
1.กระดาษ เป็นวัสดุเบื้องต้นที่มีความจำเป็นมากที่สุดของการทำงานออกแบบกราฟิก ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สูง งานออกแบบสร้างสรรค์และการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ทำให้มีกระดาษแปลกๆสำหรับรองรับการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบ ที่จะเลือกนำไปใช้ตามต้องการ กระดาษมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังนี้ -แกรน -น้ำหนักมาตรฐาน -ความต้านทานต่อแรงดึงที่ผิว -ความต้านทานต่อน้ำและความชื้น -ความชื้นในกระดาษ -สีและความขาว -ความทึบแสง -ความเรียบของผิว -การกระจายตัวของเส้นใย
*ชนิดของกระดาษ
1)กระดาษเคลือบผิว
2)กระดาษไม่เคลือบผิว -กระดาษการ์ด -กระดาษปอนด์ -กระดาษปรู๊ฟ -กระดาษแอร์เมล์
2.ดินสอ ดินสอเป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่จำเป็น ที่สุดในการทำงานออกแบบตั้งแต่ออกแบบร่าง ออกแบบ เขียนแบบ เขียนภาพ เขียนโครงสร้าง ขีดเส้น ตกแต่งภาพ เน้นภาพ เขียนภาพประกอบ การสร้างสรรค์งานออกแบบด้วยดินสอสามารถกระทำได้หลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัด ลักษณะ และประเภทของดินสอที่ใช้ ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น
2 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ
2.1)ดินสอเขียนภาพ
2.2)ดินสอเขียนแบบ
3.ปากกา ปากกาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานต้นแบบสิ่งพิมพ์ อาจนำมาใช้สำหรับร่างภาพ เขียนภาพ หรือตกแต่งต้นฉบับงานออกแบบ ภาพที่เขียนด้วยปากกาจะมีรูปแบบที่หลากหลายตามความถนัดและความพึงพอใจของนักออกแบบ การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยปากกาจึงขึ้นอยู่กับเทคนิคเฉพาะศิลปินเองและประเภทของปากกาที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป ได้แก่
3.1)ปากกาลูกลื่น
3.2)ปากกาเขียนตัวอักษร
3.3)ปากการ่างภาพ
3.4)ปากกาเขียนแบบ
4.ไม้บรรทัดโค้งหรือชุดเคิฟ เป็นไม้บรรทัดทำด้วยพลาสติกใสมีลักษณะโค้งขนาดต่างๆรูปแบบไม่เหมือนกัน ชุดเคิฟ 1 ชุดประกอบด้วยไม้บรรทัด 3 อัน มีลักษณะโค้งแตกต่างกันไป ชุดบรรทัดโค้งหรือชุดเคิฟจะใช้ประโยชน์มากเวลาต้องการเขียนส่วนโค้งของภาพหรือการประดิษฐ์ตัวอักษร
5.เทมเพลต (Templates ) คือไม้บรรทัดทำด้วยพลาสติกใส ทำให้สามารถมองแบบภาพ รายละเอียดของต้นฉบับได้ชัดเจนและสบายตา เทมเพลตอย่างดีจะมีสเกล บอกอย่างเที่ยงตรง ไม่โค้งงอ และจะต้องมีฐานปุ่มยกลอยเพื่อความสะดวกเวลาใช้กับปากกาเขียนแบบป้องกันไม่ให้หมึกไหลเยิ้ม ในปัจจุบันมีหลายเทมเพลตมากมายหลายแบบให้เลือกใช้ได้ตามใจชอบ
6.สีเมจิก (Magic Color) หรือปากกาสีน้ำสำหรับช่างเขียนปลายทำด้วยหัวสักหลาด ช่วยทำให้เขียนได้นิ่มนวล ใช้สำหรับออกแบบสเก็ตช์หรือการระบายสีต้นแบบภาพหรือตัวอักษรอย่างหยาบๆในขั้นจัดเลย์เอาท์ มีสีให้เลือกใช้มากกว่า 60 สี มีขนาดเส้นหลายขนาด นักออกแบบนิยมใช้เมจิกแทนการระบายสีด้วยสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ในงานออกแบบร่างขั้นต้น จะช่วยให้งานสเก็ตช์ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
7.สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ (Water Color and Poster Color ) ใช้สำหรับระบายสีบนงานต้นแบบเพื่อเน้นความสมจริง ความสวยงามและการเน้นความสนใจได้อย่างดี สีน้ำเป็นสีโปร่งแสงใช้เนื้อสีผสมน้ำระบายบนกระดาษเขียนสีด้วยเทคนิคต่างๆ เนื่องจากคุณสมบัติและส่วนผสมของสีน้ำและสีโปสเตอร์แตกต่างกัน จึงทำให้ภาพที่ระบายด้วยสีน้ำแตกต่างไปจากลักษณะภาพที่เขียนด้วยโปสเตอร์
8.ชุดปากกาพ่นสีและอุปกรณ์ (Air Brush) ปากกาที่พ่นสีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแอร์บรัช เป็นเครื่องมือที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ งานตกแต่ง และงานออกแบบโดยเฉพาะ เครื่องพ่นสีที่มีจำหน่ายทั่วไปมี 2 ขนาด คือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เครื่องพ่นสีขนาดใหญ่ใช้สำหรับงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง การพ่นตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์ตกแต่งหรืองานทั่วไป ส่วนเครื่องพ่นสีขนาดเล็กนิยมใช้สำหรับงานของช่างศิลป์ สำหรับเขียนต้นฉบับงานพิมพ์หรืองานศิลปะทั่วไป
9.แผ่นลอกอักษร (Letter Press) มีรูปแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษามีรูปแบบมากมาย รูปแบบต่างๆมีขนาดตั้งแต่เล็กสำหรับใช้เป็นข้อความย่อยและขนาดใหญ่สำหรับเป็นข้อความเน้นหรือข้อความพาดหัว แต่ละแบบตัวอักษรมีหลายสี เลือกใช้ได้ตามต้องการ นอกจากมีรูปแบบที่สวยงามแล้วคุณภาพความคมชัดก็มีความคมชัดอยู่มาก สามารถถ่ายขยายได้พอสมควรสำหรับงานต่างๆตามใจชอบ
10.มีดคัตเตอร์ (Cutter) สำหรับตัดกระดาษ ตัดฟิล์มและอื่นๆตามความต้องการ ใบมีดมีลักษณะเป็นแบบคมด้านเดียวปลายแหลม มีความคมมาก มีหลายแบบ หลายขนาด บางประเภทเป็นลักษณะหมุนได้เวลาใช้เรียกว่าคัตเตอร์ตัดหมุน ใบมีดจะหมุนได้รอบทิศ เหมาะสำหรับตัดส่วนโค้ง และสามารถต่อกับวงเวียนใช้ตัดวงกลมได้ด้วย
11.ชุดวงเวียน (Compass Set) ใช้สำหรับเขียนส่วนโค้งหรือวงกลมขนาดต่างๆ วงเวียนที่ดีจะต้องสามารถปรับองศาและมีที่ล็อกเพื่อไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนขณะใช้ มีก้านต่อเพื่อสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ และมีก้านต่อวงเวียนหัวปากกาได้ด้วย นอกจากนี้ในชุดวงเวียนจะมีวงเวียนแบ่งระยะ วงเวียนหัวโค้ง วงเวียนปั๊ม และด้ามต่อหัวปากกาสำหรับขีดเส้น
12.ไม้ทีและไม้สามเหลี่ยม (T-Square & Triangle) ไม้บรรทัดรูปตัวทีหรือที่เรียกกันจนติดปากว่าไม้ที เดิมทำด้วยไม้ เดี๋ยวนี้อาจเป็นพลาสติกหรือเหล็ก ซึ่งควรเลือกใช้ชนิดที่เป็นพลาสติกใส่ซึ่งจะช่วยให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพหรือแบบได้ เดี๋ยวนี้มีไม้ฉากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฉากปรับมุมหรือปรับองศา คือสามารถปรับองศาต่างๆได้ตามต้องการ
13.มาร์คิงเทป (Marking Tape) สำหรับติดยึดกระดาษ มีหลายชนิดหลายขนาด ทั้งแบบกระดาษและพลาสติก บางแบบเป็นลักษณะกาวไม่ถาวร สามารถลอกออกได้โดยไม่ต้องดึงให้เนื้อกระดาษฉีกขาดออก จึงนิยมนำมากันขอบภาพขณะระบายสี ทำให้งานมีความสวยงาม ประณีตยิ่งขึ้น
14.กาวยาง (Rubber Cement) ใช้ในการปะติดหรือผนึกภาพ หรือใช้ผนึกกระดาษเวลาทำต้นฉบับ กาวยางชนิดที่นิยมใช้กันทั่วไป จะมีคุณสมบัติหลักคือไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เหนียวข้นเกินไป สามารถดึงออกได้เมื่อต้องการ เนื่องจากได้รับความนิยมในการใช้งานสูงมาก จึงมีการผลิตเป็นขนาดบรรจุและการอำนวยความสะดวก
15.ชุดเครื่องมือเขียนตัวอักษรและบรรทัดร่องอักษร เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเขียนตัวอักษร โดยจะเขียนจากแบบอักษรสำเร็จที่ได้สร้างไว้บนไม้บรรทัด ร่องบรรทัด หรือบรรจุแบบไว้ในโปรแกรมซอฟแวร์ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์